Müügitingimused

  • Home

Müügitingimused

1. Kehtivus

1.1 Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad Plantinumi (omanik Plantinum OÜ, edaspidi Plantinum) poolt hallatava veebikeskkonna www.plantinum.ee ja sellel asetseva e-poe (edaspidi Plantinumi e-pood) kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Plantinumi e-poest tellitud kaupade ja toodete (edaspidi Kaup) ostu-müügileping (edaspidi Leping) sõlmitakse Plantinumi ja Kaupa telliva Eestis riigi elukoha aadressi omava füüsilise isiku või Eestis riigi asukoha aadressi omava juriidilise isiku (edaspidi Klient) vahel vastavalt Tingimustele.

1.3 Lisaks siinsetele Tingimustele ja Lepingule reguleerivad Plantinumi e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja väljakujunenud head tavad.

1.4 Plantinumil on õigus www.plantinum.ee arengust tulenevalt ning efektiivsema ja turvalisema toimimise huvides tingimusi ja hinnakirja muuta. Muudatused tingimustes ja tootehindades jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise hetkest www.plantinum.ee e-poe leheküljel. Tingimuste muudatuse jõustumisele eelnevalt esitatud tellimustele rakenduvad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5 Kui Plantinum ja Klient soovivad kaubelda Plantinumi e-poe kaudu Müügitingimustes sätestatud tingimustel, peab Klient Plantinumi e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitama, et ta on tutvunud ja nõustub müügitingimustega.

2. Kaup ja kauba hind

2.1 Plantinumi e-poes müügil olev Kaup. Kauba juures on toodud toote kogus, hind/hinnad ja mõõt/mõõdud. Nupp “Lisa ostukorvi” on aktiivne. Antud Kaup on saadaval ka kaupluses.

2.1.1  Ettetellitav Kaup. Kauba juures on mõõtmed (vajadusel), hind ja kogus. Nupp „Lisa ostukorvi“ on aktiivne. Toote kirjelduses on toodud ettetellimise tingimused.

2.1.2 Toataimede kõrgus e-poes on toodud koos istutuspotiga (kui taim on istutuspotis), see on märgitud müüdava taime kõrgusena. Toataimed on müügil ilma ilupotita. Pildid on illustratiivsed. Kas taim on müügil isekastva potiga või ilma selleta on lisatud tooteinfosse.

2.2 Plantinumi veebilehel olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad kehtivat käibemaksu.

2.3 Kauba kohaletoimetamise hinnakiri Plantinumi e-poes ja kaupluses müügil olevale Kaubale on märgitud tarnetingimustes ja esitatud ettemaksuarvel.

2.4 E-poest ostetud Kaupadele tuleb järele minna 7 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti või tegu ei ole ettetellitava Kaubaga.

2.5 Kõik hinnad ja toodete kogused on veebilehel www.plantinum.ee esitatud reaalajas.

2.6 Plantinum jätab endale õiguse korrigeerida Kaupade hindasid, sh juhul, kui muutub käibemaks. Kaupade hindu ei ole võimalik tagasiulatuvalt muuta Tellimustes, mille osas Tellija on teinud 100%-lise ettemaksu.

2.7 Toodete värvus võib pildiga võrreldes teatud määral varieeruda. Taimede pildid on illustreerivad.

2.8 Taimede ilupotid on illustratiivsed ega sisaldu taime müügihinnas.

3. Tellimuse esitamine ja lepingu jõustumine

3.1 Tellija ostukorv luuakse nupule “Lisa korvi” vajutamise hetkel.

3.2 Ostukorvis olevate toodete arv on muudetav lahtris „Kogus“. Toote ostukorvi lisamine ei kohusta Tellijat ostma.

3.3 Klient saab tooteid vajadusel ostukorvist eemaldada.

3.4 Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

3.5 Tellimuse vormistamiseks sisestab Klient ostukorvi lehel nõutavad andmed, valib makse- ja kohaletoimetamisviisi, tutvub ja nõustub seejärel Müügitingimustega ning vajutab nupule „Mine maksma”. Kliendi poolt Plantinumi e-poodi sisestatud tellimus (Tellimus) loetakse üldjuhul sooviks sõlmida tellitud Kauba ostu-müügileping.

3.6 Tellimuse vormistamisel kontrollib Klient oma kontaktandmete õigsust, sest informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine ning vahel ka võimalikud lisakulutused.

3.7 Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on tasunud ettemaksu ning Plantinum on asunud Tellimust täitma. Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

3.8 Lepingut ei loeta sõlmituks juhul, kui ei tasuta ettemaksu 100% ulatuses või kui Kliendiks on isik, kes ei esita Eesti või Soome aadressi.

3.9 Arvel on ära toodud Plantinumi andmed, Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu edastatakse tellimus.

4. Kauba eest tasumine

4.1 Plantinumi e-poes müügil oleva Kauba eest saab 100%-lise ettemaksu tasuda Plantinumi e-poes olevate pangalinkide kaudu.

4.2 Makse sooritamiseks vajutab Klient pärast andmete sisestamist ja makseviisi valimist nupule „Mine maksma”. Klient suunatakse pangalingi kaudu maksma. Pärast makse sooritamist saadetakse Kliendile ostukinnitus koos arvega Kliendi antud e-maili aadressile.

4.3 Toodete eest saab Klient tasuda Swedbanki, SEB, LHV, Luminori,Coop Panga, Citadele, Revoluti või N26 pangalingi kaudu.

4.4 Kuni Kauba eest täieliku tasumiseni on Kaup Plantinumi omand ning ostmiseks kättesaadav teistele klientidele.

5. Lepingust taganemine

5.1 Plantinum jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus järgmistel juhtudel:

5.1.1 Klient ei ole tellimuse eest 100% ulatuses tasunud;

5.1.2 tellitud Kaupa ei ole mistahes põhjusel võimalik tarnida. Sellisel juhul saadab Plantinum Tellijale vastavasisulise e-kirja Tellimuses näidatud Tellija e-posti aadressile ja tagastab hiljemalt 7 tööpäeva jooksul Tellija poolt tehtud ettemaksu.

5.1.3 Kliendil on õigus pärast tellimuse eest tasumist, kuid enne toodete väljastamist või Kliendi poolt toodetele järele tulemist oma tellimus tühistada. Selleks tuleb saata Plantinumi e-posti aadressile plants@plantinum.ee vastavasisuline kiri koos tellimuse numbri ja tagastatavate toodete loeteluga.

5.1.4 Kliendil ei ole õigust pärast tellimuse eest tasumist tellimust tühistada juhul, kui toode on tellitud või valmistatud (näiteks tehtud taimest lõige) spetsiaalselt tellimuse teinud kliendi soovil.

5.1.5 Ettemaks tühistatud tellimuse eest koos transpordimaksumusega tagastatakse Kliendi pangakontole hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisest.

6. Kauba tagastamine (14-päevane tagastusõigus)

6.1 Kliendil on õigus taganeda Plantinumi e-poe Tellimuse alusel sõlmitud Lepingust ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates tellitud Kauba üleandmisest Kliendile. Kui mõni tellitud Kaupadest jõuab Tellijani teistest hiljem, siis kehtib hiljem kättesaadud Kauba suhtes taganemisõigus alates hilisemast kättesaamisest.

6.1.1 Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 punkt 4-le, ei kohaldata 14-päevast taganemisõigust (sh ümbervahetamine) sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti. Seetõttu ei laiene tagastusõigus (sh ümbervahetamine) Plantinumi e-poest ostetud taimedele, taimelõigetele ja kasurputukatele.

6.1.2 Plantinum OÜ ei saa garanteerida taimede ostu puhul nende edasist kasvu, variegatsiooni, värvi ega muud omadust.

6.2 Kauba tagastamiseks tuleb saata Plantinumi e-posti aadressile plants@plantinum.ee vastavasisuline kiri koos tellimuse numbri ja tagastatavate toodete loeteluga. Plantinum võtab pärast avalduse saamist Kliendiga ühendust ja lepib kokku Tagastamisega seotud asjaolud.

6.3 Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Klient ja saatmisega seotud kulud kannab Plantinum.

6.4 Plantinumi e-pood tagastab raha tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates tagastatava kauba saabumisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud (sh kliendi poolt kauba kättesaamiseks tasutud transpordi tasu).

6.4.1 Plantinumi e-pood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.5 Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, dokumentidega (kasutamisjuhis vms kui neid on), markeeringutega (kui neid on), terve ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama seda kahjustamata.

6.6 Kui tagastatav toode on kahjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludel, jätab Plantinum endale õiguse tasaarveldada Kliendile tagastamisele kuuluvast summast toote väärtuse vähenemine või loobuda hüvitamisest täies mahus. Plantinum ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

7. Pretensiooni esitamise õigus

7.1 Plantinumi e-pood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni 2 aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese 12 kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Plantinumi e-poe kohustus.

7.1.1 Ostjal on õigus puuduse avastamisest pöörduda hiljemalt 2 kuu jooksul veebipoe poole, saates e- kirja aadressile plants@plantinum.ee või helistada telefonil: +372 5340 6534.

7.2 Plantinumi e-pood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

7.3 Kui Plantinumi e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest Plantinumi e-pood vastutab, parandab või asendab Plantinumi e-pood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Plantinumi e-pood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud 7 tööpäeva jooksul.

7.4 Plantinumi e-pood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 7 päeva jooksul.

7.5 Kliendi ja Plantinum OÜ vahel seoses e-poest toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

7.6 Kui ostja ja Plantinumi e-pood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

7.7 Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.

7.8 Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Plantinumi e-poe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

7.9 Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

8. Garantiitingimused

8.1 Plantinumi e-poest tellitud Kaupade garantiitingimused annab vastava Kauba tootja ja need on kirjas Kauba pakendil või eraldi lehel Kauba juures. Kui eelpool toodud viisil ei ole garantiitingimusi edastatud või garantiitingimused ei vasta seadusele, kehtivad seadusega vastavale kaubale sätestatud garantiitingimused.

8.2 Garantiist tulenevat nõuet saab Plantinumile esitada ainult koos Kauba eest tasumist tõendava maksekorralduse ja ostuarvega.

8.3 Kliendil on õigus oluliste puudustega Kaupa vahetada garantiiajal. Kaup peab olema originaalpakendis, markeeringutega ja kasutamata. Kauba vahetamiseks saata e-kiri plants@plantinum.ee, sh selgitada Kaupade vahetamise põhjus. Garantii korras Kauba vahetamisega seotud kulud kannab Plantinum.

9. Tellija andmete kasutamine

9.1 Tellija andmete kasutamine on kajastatud privaatsuspoliitikas, mille leiab siit.

10. Vastutus

10.1 Plantinum vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Plantinumi ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2 Pooled vastutavad otsese varalise kahju tekitamise eest juhul, kui kahju põhjustati tahtlikult või raskest hooletusest. Käesolev säte ei piira seadusest tulenevat Kauba tootja vastutust.

10.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

10.4 Plantinum ei kompenseeri Kliendile võimalikku moraalset kahju seoses hindade, tarneaegade ja muude tingimuste muutumistega käesolevate tingimuste raames.

11. Muud tingimused

11.1 Kõik veebilehel olevad materjalid on autoriõigustega kaitstud. Materjalide kasutamiseks tuleb eelnevalt Plantinumilt luba küsida.

12.1 Müügingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

13.1 Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

0
    0
    Ostukorv
    Ostukorv on tühiTagasi poodi